Ma 2024. június. 23, vasárnap, Zoltán napja van.

Aktuális hírek


Szennai Ifjúsági Pont

Összefogás a Kadarkúti-Nagybajomi kistérség gyerekeinek jövőjéért

TÁMOP-5.2.3.A.-12/1-2012-0002
Szennai Ifjúsági Pont (SZIP)
Cím: 7477 Szenna, Rákóczi u. 1. (Szennai Művelődési Ház)

Ifjúsági pont vezető: Farkas Gergely
Tel.: 0630/935-91-86
E-mail: gergelyfarkas@gmail.com


A Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás és konzorciumi partnere a Római Katolikus Plébánia Hivatal Kaposfő TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0002 jelű, "Összefogás a Kadarkúti-Nagybajomi Kistérség gyerekeinek jövőjéért" c közös pályázata egy átfogó, széles körű összefogásra épülő, integrált program a kistérség településein élő gyermekek és családjaik, kiemelten a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózási esélyének növelése érdekében.

A pályázat sikeres megvalósítását, szakmai módszertani támogatását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a TÁMOP-5.2.1. "Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése" c. kiemelt projekt keretében biztosítja.

A két évig tartó pályázati időszak célja a szegénység, és azon belül különösen a gyermekszegénység csökkentése, valamint a szegénység újratermelődésének, generációk közötti átörökítésének megelőzése érdekében a családok komplex fejlesztése. A cél elérésének érdekében, az aktív szociális munka segítségével az alábbi területeken valósul meg intézményi fejlesztés és szolgáltatásbővítés:

  • szociális szolgáltatás,
  • gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás,
  • egészségügyi szolgáltatás,
  • pedagógiai szolgáltatás,
  • oktatási szolgáltatás,
  • kulturális szolgáltatás,
  • sport,
  • közösségfejlesztés,
  • motivációs képzések,

A pályázat kötelező és választható tevékenységei részben a már működő helyi, térségi szolgáltatások szakembereinek nyújtanak új ismereteket, használható tudást korszerű szakmai szemlélet kialakításához, másrészt új szolgáltatások kialakításával segítik elő a térség lakosainak integrációját.

A pályázat komplex tevékenységeinek eredményes, a kitűzött célokat maradéktalanul teljesítő megvalósítása, csak a térség döntéshozóinak, érintett szakembereinek, a pályázat keretében foglalkoztatott szakembereknek és segítőiknek széles körű összefogásával lehet sikeres.

Ifjúsági pontok tevékenységei

Az Ifjúsági Pontok célja, hogy az adott településen élők, kiemelten a helyi fiatalok közösségi életének helyet biztosítson, segítse az érdeklődők életvezetését és társadalmi beilleszkedését.

Lehetőséget biztosítson számukra a szabadidő hasznos eltöltésére előadások, foglalkozások szervezésével, ahol életvezetéssel, személyi higiéniával, nemi érettséggel, káros szenvedélyek kialakulásával kapcsolatos tanácsokat, felvilágosításokat kaphatnak. A tevékenységek hosszú távú célja a kedvezőtlen társadalmi folyamatok megállítása, lassítása és a tudatos családalapításra való ösztönzés.

Tervezünk prevenciós tevékenységeket a deviáns magatartás, a korai iskolaelhagyás, káros szenvedélyek megelőzése érdekében.

Lehetőség nyílik kézműves foglalkozásokra, sportfoglalkozásokra, tanulást segítő tevékenységek, iskolai felzárkóztatást biztosító foglalkozásokra felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt.

A felnőttek számára tervezett tevékenységek: életvezetési tanácsadás (háztartással, pénzkezeléssel, főzéssel stb. kapcsolatban). Álláskeresési tanácsadás (önéletrajzírás, segítség a munkakeresésben stb.) Képzések szervezése, biztosítása, hogy rendelkezzenek megfelelő végzettséggel az emberek: 8 általános befejezése, szakma elsajátítása, érettségi megszerzésének biztosítása.

A helyszíneken különböző szakemberek szolgáltatásait is igénybe vehetik az érdeklődők. Például: pszichológus, logopédus, gyógytornász, gyógypedagógus, jogász, adósságkezelő szakember.

 

Vissza >>


Látogatók száma: 314187 © 2014 Szenna község hivatalos honlapja