Ma 2024. július. 14, vasárnap, Őrs napja van.

Aktuális hírek


Akikre büszkék vagyunk!

Szenna község Díszpolgárai:

 

 

Gróf Bethlen István
miniszterelnök
(1874-1946)

 

 

 

A képviselő-testület 1931-ben választotta Díszpolgárrá 10 éves eredményes és fáradhatatlan munkásságáért, amit a haza és a nép érdekében végzett. Ezt a címet 2007-ben megerősítették.

 

Tildy Zoltán
Köztársasági elnök
(1889-1961)

 

 

 

1919-ben segédlelkész volt Szennán. Köztársasági elnökként 1948-ban nyolcvanezer forintot adományozott a református templom felújítására. Még ebben az évben, március hó 15. napján tartott díszközgyűlésen "több évtizedes államférfiúi működése során a magyar népnek évszázados elnyomatástól való megszabadítása és földhöz juttatása", a Magyar Állam függetlenségének kivívása, a demokratikus államrendszer megvalósítása érdekében végzett kiemelkedő munkássága miatt választották Díszpolgárrá.

 

Tildy Zoltánné /Gyenis Erzsébet/
Elnökasszony
(1896-1985)

 

 

 

Tanítónői pályáját Szennán kezdte, később mint Elnökasszony is rendületlenül küzdött a magyar asszonyok jogaiért, a bajba jutott emberekért és gyermekekért. Az emberi jóság, az önzetlenség és az egyszerű közvetlenség mintaképe volt ő. Lelkes, odaadó munkássága elismerése gyanánt 1948. március 15-én választották Díszpolgárrá.

 

Fekete László
kántortanító
(1913-1994)

 

 

 

Szennán tanított, és a község néprajzát kutatta, gyűjtötte, majd monográfiát írt róla. 25 éves eredményes munkájáért, generációk áldozatos és odaadó neveléséért, a község érdekében kifejtett kulturális és a néphagyományokat ápoló tevékenységéért 1996. szeptember 29-én posthumus Díszpolgári díjat kapott. A szennai általános iskola elismerése jeléül az ő nevét viseli

 

Szabó Edit
tanítónő
(1932- 2017)

 

 

 

Több évtizedes munkássága során aktívan részt vett a gyermekek nevelésében, oktatásában, és a község kulturális életének felvirágoztatásában. 1956-1987-ig Szennán tanított, fáradhatatlanul küzdött az új nyolc osztályos általános iskola megteremtéséért. Nyugdíjasként továbbra is dolgozott az iskola könyvtárában. Kiemelkedő szerepe volt a Szennai Hagyományőrző Népi Együttes létrehozásában, mely országos elismertségnek örvendett. Közel két évtizedig képviselte Szenna és a környező települések érdekeit a Megyei Tanácsban. Áldozatos tevékenysége elismeréseként 1997-ben Díszpolgárrá választották.


 

Z.Soós István
kaposvári festőművész
(1900-2002)

 

 

 

Művészetében Szenna szép tájegysége mindig vissza-visszatér. Az 1785-ben épült református templom felújítását kezdeményezte, szorgalmazta. 1949-ben a templom mennyezeti kazettáit az eredeti népi minták alapján restaurálta.
Kimagaslóan értékes művészeti munkájáért 1998. augusztus 29-én Díszpolgárrá avatták.


 

Csepinszky Mária
néprajzkutató

 

 

 

Kiemelkedő szerepe volt a szennai Europa-Nostra díjas Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény létrehozásában és színvonalas működtetésében. Emellett aktívan ápolta és őrizte a község néphagyományait, közösségszervezői tevékenységet folytatott, mindezzel megalapozva Szenna hírnevét. A falu elismerése jeléül 2000-ben Díszpolgári címmel jutalmazta.

 

L.Szabó Tünde 
főépítész
(1943-2004)

 

 

 

A szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény tervezésében és létrehozásában végzett áldozatos munkája elismeréseként a község 2009-ben posthumus Díszpolgári díjban részesítette. Sajnos korán és váratlanul hunyt el. A magyar építészet kiemelkedő tehetsége volt ő: érzékeny, találékony alkotó, az épületek eredeti értékeit tisztelő, a magyar műemlékvédelem meghatározó egyénisége.

 

Kitüntetettek

 

Bendi Tiborné Igazgató asszony " Szenna Polgáraiért díjat" kapott

A Szennai Fekete László Általános Iskolában és a Zselic Alapfokú Művészeti Iskolában 35 éves pedagógusi és negyedszázados intézményvezetői munkájával elért eredményeit , a művészetoktatás megszervezésével a térség hagyományőrzésének elősegítését és Szenna község közösségéért vállalt tevékenységét ismerte el a képviselőtestület "Szenna polgáraiért díj" adományozásával.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krénuszné Tóth Erzsébet
Szabó Edit emlékplakett

Krénuszné Tóth Erzsébet tanárnő részére

A falu és a település iskolája történetének kutatásáért, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásában végzett innovatív és hatékony tevékenységéért, valamint a Zselic Tehetséggondozó Közalapítvány kuratóriumának elnökeként a művészeti oktatás kialakításáért és fejlesztéséért végzett munkájáért a képviselő testület 32/2018 (V. 28.) számú határozata alapján adományozzuk e díjat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bierer János
Az átalakult Szenna Pack KFT volt igazgatója

A község gazdálkodó szervezeteiben közel húsz évig töltött be vezető szerepet. Kiemelkedő munkát végzett a kistérség legnagyobb foglalkoztató üzemének létrehozásában.  Szenna fejlődésének elősegítése, a település hírnevének növelése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért 2000. szeptember 23-án a "Szenna Polgáraiért" díjat adományozta neki a testület.

Dr. Antóny - Móré Katalin
háziorvos

Az egészség megőrzéséért és az életminőség javításáért végzett három évtizedes áldozatos munkáját a képviselő testület 2006. december 15-én átadott "Szenna Polgáraiért" díjjal köszönte meg a község nevében.
Dicséretben részesültek:

Szenna Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú döntése alapján a helyi közösség szervezéséért, a hagyományok felélesztéséért és ápolásáért végzett áldozatos és önzetlen munkájáért dicséretben részesítette:


Karácsony Tamásné Bajzik Éva Judit és Künsztler József
szennai polgárokat.

 

 


Látogatók száma: 315482 © 2014 Szenna község hivatalos honlapja